Visingsörådet

 

" Verkar för ett ökat samarbete mellan öns invånare, organisationer och institutioner."

" Tjänar som kontaktorgan mellan öborna och i första hand Jönköpings kommun."

" Fungerar som remissinstans gentemot samhället i övriga frågor rörande Visingsö och dess befolkning."

" Verkar för information, debatt och samverkan till gagn för Visingsö som boendeort."

Visingsörådet är ett partipolitiskt och ideellt obundet samarbetsorgan som har till uppgift att tillvarata den bofasta öbefolkningens intressen.

Kontakta Visingsörådet

Har du frågor eller funderingar över rådets verksamhet eller är intresserad av att medverka i föreningen? Kanske vill du lyfta en fråga som rör befolkningen på Visingsö eller annat? 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av aktuell information från Visingsörådet. 

Copyright © 2024 Visingsörådet All Rights Reserved. Powered by Skrik Kommunikation