Arbetsutskott

Trafikantrådet

 Visingsörådet är tillsammans med  representanter för Visingsö Näringslivsföreningen, SIS Stigbyskolan, Gränna Hamnbolag inbjudna att diskutera förändringar och förbättringar vad gäller Visingsöleden, kollektivtrafik, infrastruktur i hamnarna m.m. tillsammans med Jönköpings kommun, JLT, Trafikverket enskilda vägar samt hamnkontoret i Gränna. Viktiga ärenden är taxor, godshantering, bokningssystem, tidtabeller m.m. Trafikantrådet möts i digitala möten två gånger per år.

Hamnrådet

Visingsörådet är sammankallande till hamnrådet. Intressenter är ca. 14 företagare och föreningar i hamnområdet samt tjänstemän från Jönköpings kommun. Syftet med rådet att samla frågor i ”ett forum” för att underlätta hantering av information/återkoppling. På agendan står förbättringar av hamnarna med till exempel bryggor, gästhamn, muddring m.m. Vi tar också upp infrastrukturfrågor som rör biltrafiken, cykel samt gångtrafikanter.

Kulturrådet

I samverkan med Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening har vi möten med Statens Fastighetsverk, Länsstyrelsen och Jönköpings kommun med syfte att bevara och utveckla kulturplatser på Visingsö. Aktuella ärenden är skyltar samt informationsplats Visingsborg.

Gränna Hamnbolag

Gränna hamnbolag arrenderar stora delar av hamnområdet av kommunen. Man sköter lagunen, parkeringar, grönytor. m.m. Bolagets överskott läggs på förbättringar av hamnorådet.  Gränna hamnbolag består av 12 delägare varav Visingsörådet är en av dessa. Målsättningen är att besökare ska ha en trevlig vistelse och god service. Hamnbolaet ansvarar också för bryggor, bommar och uthyrning av båtplatser i småbåtshamnen.

0721-671937
Copyright © 2024 Visingsörådet All Rights Reserved. Powered by Skrik Kommunikation